กิจกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี วิสามัญ ครั้งที่ 15 (21/12/2562))