ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (03/05/2562)